ایمیل مرکز 
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 

آدرس مرکز

استان گلستان- گرگان- اسفند شرقی- مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت مخابرات استان گلستان- کدپستی: 4976773835