ایمیل مرکز
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 


تمدید ثبت نام دوره کارشناسیبراي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (95/06/29) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز دوشنبه مورخ 95/7/5 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
فراخوان شرکت در مسابقه " غدیر"مرکز علمی کاربردی شرکت مخابرات استان گلستان در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان " غدیر" برگزار نماید که سوالات آن در متن کامل خبر آمده است...
سوء استفاده از عنوان دانشگاه جامع علمی کاربردیدبیرخانه ای تحت عنوان مرکز همایش های علمی دانشگاه علمی کاربردی، با سوء استفاده از عنوان دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس اینترنتی ncli.ir در حوزه های مختلف همایش برگزار می نماید. به متن کامل خبر مراجعه نمایید...
پیامهای مفید در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیادپیامهای مفید در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد در پیوست آمده است. جهت بهره مندی از آنها به روی متن کامل خبر مراجعه نمایید.

>