ایمیل مرکز
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 

ابتدای جلسه، توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری این رویداد هفتگی برای افرادی که برای اولین بار به همفکر آمده بودند، داده شد. با افزایش تعداد شرکت کنندگان، رویداد شکل اصلی خود را پیدا کرده و حلقه های گفتگوی سازنده توسط افراد ایجاد گردید. سپس شرکت کننده ها به معرفی خود و زمینه فعالیت خودشان پرداختند. در ادامه افراد با یکدیگر به بحث در مورد ایده هایی با محوریت مخابرات پرداختند. در ادامه بمناسبت هفته معلم از اساتید این مرکز نیز، تجلیل به عمل آمد و یک لوح بهمراه هدیه جهت یادبود به این عزیزان اهدا گردید.