ایمیل مرکز
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 

دانلود فرم گزارش کاربینی

دانلود فایل درس شبکه های کامپیوتری

دانلود فایل آموزش های عالی حین کار

دانلود راهنمای پرداخت شهریه

دانلود راهنمای سامانه سجاد