ایمیل مرکز 
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساعت
      نظری
      عملی
جمع
1کاربینی1ندارد
1
2اصول مدیریت2ندارد
-
-
2
3بازاریابی و مشتری مداری2ندارد
-
-
2
4اقتصاد عمومی2ندارد
-
-
2
5حسابداری عمومی2ندارد
-
-
2
6واژه ­پردازی توسط رایانه2ندارد
-
-
2
7آزمایشگاه واژه­پردازی توسط رایانه1ندارد
-
1
1
8تربیت بدنی (۱)1ندارد
-
1
1
9حسابداری بانکی2دارد
2
-
2
10مبانی پست2دارد
2
-
2
11مبانی برق و الکترونیک2
2
-
2
12کارگاه برق و الکترونیک1دارد
-
1
1
13زبان انگلیسی فناوری اطلاعات3دارد
3
-
3
14فارسی3ندارد
3
-
3
15کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات2ندارد
2
-
2
16کارورزی ۱2ندارد
-
2
2
17کارآفرینی2ندارد
2
-
2
18اندیشه اسلامی (۱)2ندارد
2
-
2
19فناوری ارتباطات ۱3دارد
3
-
3
20پست­نامه ­ها، امانات و مرسولات2دارد
2
-
2
21بانکداری داخلی2دارد
2
-
2
22دستورالعمل­های عملیاتی بانکی1دارد
1
-
1
23نرم­ افزارهای عملیاتی بانک2دارد
-
2
2
24کارگاه فناوری ارتباطات ۱1دارد
-
1
1
25فناوری ارتباطات ۲3دارد
3
-
3
26پست مالی2دارد
2
-
2
27کارگاه فناوری ارتباطات ۲1دارد
-
1
1
28بانکداری بین­المللی1دارد
1
-
1
29زبان خارجی3دارد
3
-
3
30شبکه ­های کامپیوتری2دارد
2
-
2
31بانکداری الکترونیک2دارد
2
-
2
32نرم­ افزارهای کاربردی مخابرات2دارد
-
2
2
33نرم­ افزارهای عملیاتی پست2دارد
-
2
2
34آزمایشگاه شبکه ­های کامپیوتری1دارد
-
1
1
35کارورزی ۲2دارد
-
2
2
36گزارش­نویسی2دارد
2
-
2
37ایمنی و بهداشت کار2دارد
2
-
2
38اخلاق اسلامی2دارد
2
-
2
39دانش خانواده و جمعیت1دارد
1
-
1