ایمیل مرکز
  tcg.uast@gmail.com  

 ثبت نام جدید 
  ثبت نام دوره ها در نیمسال جاری به پایان رسیده است. متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با مرکز تماس حاصل فرمایند. تلفن تماس مرکز: 32250031-017 

کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش و کتاب ضوابط و مقررات آموزشی

جهت دریافت کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی و کتاب ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به لینک زیر مراجعه نمایید.